Мета

Мета “Українського психоаналітичного журналу” - висвітлювати актуальні напрацювання психоаналітичних дослідників і практиків з України, теоретичні й прикладні психоаналітичні дослідження, повʼязані з українським суспільством та психоаналізом в Україні, а також публікувати переклади психоаналітичних робіт українською мовою.

Цей журнал фокусується на широкому колі питань психоаналітичної теорії і практики:

  • осмислення і переосмислення психоаналітичних концепцій;
  • клінічний досвід психоаналітичної роботи індивідуально, в парі та в групі;
  • застосування психоаналітичної оптики для розуміння соціальних, культуральних, історичних явищ;
  • прикладний психоаналіз емпіричних даних, мистецьких творів, іншої продукції.

Крім зазначеного, журнал публікує переклади, рецензії на книги, резолюції конференцій та семінарів.