Публікаційна політика

Публікаційна політика

Цей журнал відповідає вимогам Закону України до фахових журналів Переліку Б із психології.

Цей журнал дотримується високих міжнародних та вітчизняних стандартів з етики наукових досліджень, тому приймає статті у формі анонімних текстів, які проходять далі подвійне сліпе рецензування анонімними рецензентами із когорти психоаналітичних фахівців. Два рецензенти незалежно оцінюють подану статтю за критеріями відповідності меті журналу, логічності та зрозумілості викладеного змісту, етичності та відповідності сучасному стану психоаналізу. Таким чином досягається обʼєктивність оцінки та обґрунтованість відгуку, який отримує автор статті. Витяги із рецензійних форм, заповнених рецензентами, надсилаються автору статті, який повинен представити запропоновані рецензентами зміни та прокоментувати рецензію в письмовій формі. Якщо автор не згоден з деякими виправленнями, їхнє обґрунтування узгоджується з рецензентом, який їх запропонував. У виправданих випадках можна запросити третього рецензента для консультації.

Зауважуємо, що за міжнародними вимогами текст публікації, який містить емпіричне дослідження із залученням людей, має мати чіткий опис того, як збиралась письмова поінформована згода учасників дослідження, та яка інституція затвердила етичність дослідження. Наприклад: “Збір поінформованої згоди на участь у дослідженні відбувався разом з основним проходженням опитування (у паперовій формі / у вигляді електронного підпису)”. “Етичність проєкту дослідження була підтверджена Етичною комісією Національної психологічної асоціації (Протокол № … від 00.00.0000)”.

Стаття, яка містить опис клінічного випадку, має бути викладена із урахуванням застережень до збереження конфіденційності клієнта / пацієнта. Ми радимо авторам статей з описом клінічного випадку прочитати Етичний кодекс НПА і звернутися до колег за супервізією чи консультацією про можливість зміни чи приховання тих чи тих деталей випадку задля захисту клієнта / пацієнта.

Заява про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті цього журналу, будуть використовуватися винятково для цілей, зазначених у цьому журналі, і не будуть використовуватися для будь-яких інших цілей або надаватися іншим особам і організаціям.

Політика щодо "привидів" і плагіату

Щоб протидіяти «примарному написанню» та «гостьовому авторству», авторів просять:

– розкрити їхній внесок у статтю та інституційну приналежність усіх авторів, які беруть участь у публікації;

– підписати декларацію про авторські права, яка буде надіслана тим авторам, чиї статті будуть прийняті.

Будь-яка ознака плагіату або порушення умов авторського права буде повідомлена редакційною командою відповідним установам.

Статті у журналі перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення (як зразок може бути StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.).

Повідомлення про авторські права

Статті в “Українському психоаналітичному журналі” ліцензуються відповідно до міжнародної ліцензії (Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), яка дозволяє іншим ділитися роботою з посиланням на авторів роботи та з визанням першої публікації в цьому журналі, однак забороняє використовувати та відтворювати оприлюднені твори з комерційною метою. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Авторське право та інтелектуальна власність кожної авторської статті належить її авторам. Авторське право та інтелектуальна власність кожної перекладеної статті належить її авторам, або, в разі закінчення строку такої власності – автору перекладу.