Приклад оформлення статті

Приклад оформлення статті:

Психоаналіз у поважному віці: клінічний досвід

Вступ. Обʼєктивне подовження середньої тривалості життя людей, зсув віку виходу на пенсію та соціальні зрушення у подоланні ейджизму Дж. Вангер (2008) визначає як вагомі чинники, які посприяли появі все більшої кількості старших людей у психоаналітичних кабінетах, попри початкові застереження З. Фройда (1905) про їхню неаналізованість. Відтак, накопичилоя чимало доказів, які суперечать упередженням щодо віку в питання придатності до психоаналітичного втручання. Так, А. Валенштайн у роботі 1980 року пише, що … У попередній статті мною вже підіймалося питання про .. (автор, 2021). Однак відкритим залишається питання про…

Мета цієї статті - проілюструвати можливості психоаналітичної роботи з аналізантом поважного віку на прикладі двох клінічних віньєток.

Клінічні ілюстрації. Аналізант А - чоловік 80 років…

Обговорення. Наведені клінічні приклади показують, що…

Висновки. Отже, …

Важлими також є подальших аналіз того, як…

Список літератури:

  • Freud, S. (1905). ….
  • Valenstien, A. (1980). …
  • Автор статті (2021).

Анотація. Психоаналіз у поважному віці проходив тривалий перехід від упереджень до накопичення та осмислення багатої клінічної практики. У поданій статті розрито поняття перенесення, творчого потенціалу та розвиткових аспектів поважного віку через теоретичні концепції… . Наведені автором клінічні приклади ілюструють … . Відтак, автор формулює висновок, що…

Ключові слова: психоаналіз, поважний вік, старший вік, перенесення, спротив психоаналітика.

Abstract. Psychoanalysis in older age went through a long transition from…

Keywords: psychoanalysis, older age, old age, transference, psychoanalyst’s resistance.

 

Приклад оформлення титульного аркуша:

УДК 159.964.21

ПСИХОАНАЛІТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПСИХОПАТОЛОГІЇ ЗАБУВАННЯ:
ВІД З. ФРОЙДА ДО НАШИХ ДНІВ

Марʼяна Великодна, Ph.D. із психології, доцент, тренінговий аналітик
Криворізький державний педагогічний університет
Дивізіон «Психоаналітична психологія і психотерапія»
Національної психологічної асоціації
м. Київ, Україна

PSYCHOANALYTIC REFLECTION ON PSYCHOPATHOLOGY OF FORGETTING:
FROM S. FREUD TO NOWADAYS

Mariana Velykodna, Ph.D. in psychology, associate professor, training analyst
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Psychoanalytic Psychology and Psychotherapy Division
National Psychological Association
Kyiv, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-6269-793X
velykodna@kdpu.edu.ua

Приклад оформлення літератури в стилі АРА:

  1. Aron, L. (2016). Ethical considerations in psychoanalytic writing revisited. Psychoanalytic Perspectives. 13(3), 267-290. https://doi.org/10.1080/1551806X.2016.1228893
  2. Bion, W.R. (1963). Elements of Psycho-Analysis. London, Heinemann.
  3. Нелін, Є. В. (2021). Тавістокська школа психоаналітичної педагогіки: практична діяльність послідовників Мелані Кляйн. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 1(18), 126–132. https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15486