Рецензентам

Рецензування (peer review) - це безоплатна діяльність із підтримки якості наукових робіт, яка виконує кілька завдань:

  • оцінка якості тексту, щоб допомогти редакторам журналу визначитися, чи публікувати його;
  • зворотній звʼязок автору статті щодо сильних і слабких місць роботи із підказками, що і як можна покращити в роботі, перш ніж вона стане опублікованою.

До рецензування, як правило, запрошуються автори вже опублікованих статей із подібної чи суміжної тематики.

Рецензенту разом із анонімним рукописом статті надсилається форма-анкета для рецензування, яку слід заповнити упродовж не більше 3 тижнів.

Цей журнал дотримується високих міжнародних та вітчизняних стандартів з етики наукових досліджень, тому приймає статті у формі анонімних текстів, які проходять далі подвійне сліпе рецензування анонімними рецензентами із когорти психоаналітичних фахівців. Два рецензенти незалежно оцінюють подану статтю за критеріями відповідності меті журналу, логічності та зрозумілості викладеного змісту, етичності та відповідності сучасному стану психоаналізу. Таким чином досягається обʼєктивність оцінки та обґрунтованість відгуку, який отримує автор статті. Витяги із рецензійних форм, заповнених рецензентами, надсилаються автору статті, який повинен врахувати запропоновані рецензентами зміни та прокоментувати рецензію в письмовій формі. Якщо автор не згоден з деякими виправленнями, їхнє обґрунтування узгоджується з рецензентом, який їх запропонував. У виправданих випадках можна запросити третього рецензента для консультації.