ЧАС: ВІД НЕСКІНЧЕННОСТІ ДО КІНЦЯ, ЯК НАДОВГО?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/upj/2024-1-7

Ключові слова:

Багатопоколінні наслідки, травма, розрив, неперервність / розрив / відновлення, самосвідомість / ідентичність, змовницьке посттравматичне мовчання, стилі посттравматичної адаптації, репаративні адаптаційні впливи

Анотація

Ця стаття окреслює багатовимірні кумулятивні особистісні та професійні cенси просторово-часових образів сновидінь, щоб проілюструвати їхній дедалі глибший мультиде- термінований і мультидетермінуючий вплив протягом усього життя людини. Це може перед- бачати вибір інтересів, навіть фокусу, керівного напряму, формування структури та тривалості роботи / життя. Це контрастує з розривом після травми, який замість того, щоб постійно зба- гачувати життя, розриває його на до і після травми. Крім того, повсюдна змова мовчання після травми ще більше підкреслює (гетерогенні) стилі посттравматичної адаптації, а також свідому і несвідому самість / ідентичність постраждалих і, як наслідок, передавання травми наступ- ним поколінням. Ці стилі охоплюють ті внутрішньосімейні та міжособистісні психологічні й поведінкові механізми подолання, опанування та захисту, які жертва / уцілілий прийняла як стратегії виживання під час і після травми. Згідно з теорією Данієлі «Травма і безперервність «Я»: багатовимірна, мультидисциплінарна, інтегративна структура», дитина народжується в біопсихосоціальному середовищі ПТСР батьків, які пережили травму, і розвиває репаративні адаптаційні впливи, щоб пристосуватися до адаптаційних стилів жертви, бійця та/або заціпені- лого батька / матері. Цей конструкт виражає основну, можливо, несвідому мотивацію другого покоління скасувати й виправити минуле, зцілити своїх батьків і самих себе. Слово «впливи» було обрано, щоб підкреслити їхню множинність і динаміку між поколіннями. Використання трикомпонентного опитувальника Данієлі для вивчення спадщини травми від кількох поколінь у Північній Америці та Ізраїлі дало змогу дослідникам змістовно порівняти дані, отримані в Інтернеті від двох груп дітей тих, хто пережив нацистський Голокост – однієї в діаспорі, а іншої на батьківщині. В обох популяціях, крім виявлення опосередкованого впливу (через батьків) стилів жертви і заціпеніння батьків на інтенсивність репаративних адаптаційних впливів їхніх дітей, ми pасвідчили як прямий, так і опосередкований вплив розірваного зв’язку поколінь на дітей. Але ізраїльські діти тих, хто пережив Голокост, почувалися краще (мали нижчу інтенсивність впливів), ніж їхні північноамериканські однолітки. У статті проаналізовано численні висновки цього дослідження, яке варто було б провести і в Україні.

Посилання

Данієлі, Я., Майдан, I. (2023) Травматична спадщина поколінь. PMGP. 30, 8(1): e0801409, https://doi.org/10.26766/PMGP.V8I1.409.

Arlow, J.A. (1986). Psychoanalysis and Time. Journal of the American Psychoanalytic Association 34:3, pp. 507–528. Available from: https://doi.org/10.1177/000306518603400301.

Bar-On, D. (1994). Fear and Hope: Life-Stories of Five Israeli Families of Holocaust Survivors, Three Generations in a Family. Tel Aviv: Lochamei Hagetaot-Hakibbutz Hameuchad. (Hebrew).

Bar-On, D., Ostrovsky, T. & Fromer, D. (1998). “Who am I in relation to my past, in relation to the other?” German and Israeli students confront the Holocaust and each other. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 97–118).

Becker, D. & Diaz, M. (1998). The social process and the transgenerational transmission of trauma in Chile. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 435–446).

Buchanan, A. (1998). Intergenerational child maltreatment. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 535–552).

Danieli, Y. (1981a). Exploring the factors in Jewish identity formation (in children of survivors). In Consultation on the psycho-dynamics of Jewish identity: Summary of proceedings (pp. 22–25). American Jewish committee and the Central Conference of American Rabbis, March 15–16, 1981.

Danieli, Y. (1981b). On the achievement of integration in aging survivors of the Nazi Holocaust. Journal of Geriatric Psychiatry, 14 (2), 191–210.

Danieli, Y. (1982a). Therapists' difficulties in treating survivors of the Nazi Holocaust and their children. Dissertation Abstracts International, 42 (12-B, Pt 1), 4927. (UMI No. 949–904).

Danieli, Y. (1984). Psychotherapists' participation in the conspiracy of silence about the Holocaust. Psychoanalytic Psychology, 1 (1), 23–42.

Danieli, Y. (1993). The diagnostic and therapeutic use of the multi-generational family tree in working with survivors and children of survivors of the Nazi Holocaust. In J.P. Wilson & B. Raphael (Eds.) International Handbook of Traumatic Stress Syndromes. [Stress and Coping Series, Donald Meichenbaum, Series Editor] (pp. 889–898). New York: Plenum Publishing.

Danieli, Y. (1994). Resilience and hope. Children Worldwide (pp. 47–49). Geneva: International Catholic Child Bureau.

Danieli, Y. (Ed.) (1998). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company. Available also as an ebook at: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-5567-1/page/1,

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=thoNwuDmHEQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=yael+danieli&ots=Lz5wk8a4tj&sig=r5eLmv3JrgVAq6-PCbVQNJ3zMPo#v=onepage&q=yael%20danieli&f=false.

Danieli, Y., Norris, F., Paisner, V., Engdahl, B. & Richter, J. (2015). The Danieli inventory of multigenerational legacies of trauma, part I: Family adaptational styles. Journal of Psychiatric Research, 68, 167–175.

Danieli, Y., Norris, F., Muller-Paisner, V., Kronenberg, S. & Richter, J. (2015). The Danieli inventory of multigenerational legacies of trauma, Part II: Reparative Adaptational Impacts. American Journal of Orthopsychiatry, 85 (3), 229–237.

Danieli, Y. Norris, F. & Engdahl, B. (2016). Multigenerational legacies of trauma: data-based integrative modeling of the what and how of transmission. American Journal of Orthopsychiatry, 86 (6), 639–651.

Danieli, Y. & Norris, F. (2016). A Multidimensional Exploration of the Effects of Identity 1Ruptures in Israeli and North American Holocaust Survivors: Clinical, Policy, and Programmatic Implications. Kavod: Journal of Caring for Holocaust Survivors, 6(1). Available from: http://kavod.claimscon.org/2016/01/1400/#respond.

Danieli, Y, Norris, F. & Engdahl, B. (2017). A Question of Who, Not If: Psychological Disorders in Children of Holocaust Survivors. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 9(S1), 98–106.

Danieli, Y. & Engdahl, B. (2018). Multigenerational legacies of trauma. In C. Nemeroff and C. Marmar C. (Eds.) Post-Traumatic Stress Disorder. New York, NY; Oxford University Press, 497–512.

Danieli, Y. (2020). Massive trauma and the healing role of reparative justice: an update In C. Ferstman @ M. Goetz (Eds.) Reparations for Victims of Genocide, Crimes Against Humanity and war crimes: Systems in place and systems in the making (pp. 38–85). The Hague: Martinus Nijhoff.

Duran, E., Duran, B., Yellow Horse Brave Heart, M. & Yellow Horse-Davis, S. (1998). Healing the American Indian Soul Wound. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 341–355).

Edelman, L., Kordon, D., & Lagos, D. (1998). Transmission of trauma: The Argentine case. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 447–464).

Elder, Jr., G.H., Caspi, A., & Downey, G. (1986). Problem behavior and family relationships: life course and intergenerational themes. In A. Sorensen, F. Weinert, & L. Sherrod (Eds.) Human Development and the Life Course: Multidisciplinary Perspectives. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Green, B.L., Karol, M., Grace, M.C (1994). Children and disaster: age, gender and parental effects on PTSD symptoms. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 30, 945–951.

Hardtmann, G. (1998). Children of Nazis: A psychodynamic perspective. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 85–96).

Hunter-King, E.J. (1998). Children of military personnel missing in action in Southeast Asia. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 243–256).

Keller, R. (1988). Children of Jewish Holocaust survivors: Relationship of family communication to family cohesion, adaptability and satisfaction. Family Therapy, 15, 223–237.

Kellerman, N.P.F. (2009). Holocaust trauma: psychological effects and treatment. New York: iUniverse, Inc.

Klain, E. (1998). Intergenerational aspects of the conflict in the Former Yugoslavia. In Danieli (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: KluwerAcademic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 279–296).

Lomranz, J., Shmotkin, D., Zechovoy, A. & Rosenberg, E. (1985). Time orientation in Nazi concentration camp survivors: forty years after. American Journal of Orthopsychiatry, 55 (2), 230–236.

McFarlane, A.C., Blumbergs, V., Policansky, S.K., & Irwin, C. (1985). A longitudinal study of psychological morbidity in children due to a natural disaster. Unpublished manuscript. Department of Psychiatry, Flinders University of South Australia, Bedford Pard, South Australia.

Montero, G. J. (2020). Psychoanalysis of Aging and Maturity: The Concept of Maturescence. Routledge.

Ornstein, A. (1981). The effects of the Holocaust on life-cycle experiences: The creation and recreation of families. Journal of Geriatric Psychiatry, 145 (2), 135–163.

Nader, K.O. (1998). Violence: Effects of parents’ previous trauma on currently traumatized children. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 571–586).

Raphael, B. Swan, P. & Martinek, N. (1998). Intergenerational aspects of trauma for Australian Aboriginal people. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 327–340).

Rappaport, E. A. (1968). Beyond traumatic neurosis. The International Journal of Psycho-Analysis, 49, 719.

Rousseau, C. & Drapeau, A. (1998) The impact of culture on the transmission of trauma: Refugees’ stories and silence embodied in their children’s lives. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 465–486).

Schwartz, S., Dohrenwend, B.P., & Levav, I. (1994). Nongenetic familial transmission of psychiatric disorders? Evidence from children of Holocaust survivors. Journal of Health and Social Behavior, 35 (December), 385–402.

Simon, R.L. & Johnson, C. (1998). An examination of competing explanations for the intergenerational transmission of domestic violence. In Danieli, Y. (Ed.). International handbook of multigenerational legacies of trauma. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishing Corporation; Now Springer Publishing Company (pp. 553–570).

Terr, L.C. (1985). Children traumatized in small groups. In S. Eth & R.S. Pynoos (Eds.) Post-Traumatic Stress Disorder in Children. [The Progress in Psychiatry Series, David Spiegel, Series Editor]. Washington, DC: American Psychiatric Press, Inc. (pp. 45–70).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-26

Як цитувати

Данієлі, Я. (2024). ЧАС: ВІД НЕСКІНЧЕННОСТІ ДО КІНЦЯ, ЯК НАДОВГО?. Український психоаналітичний журнал, 2(1), 56–66. https://doi.org/10.32782/upj/2024-1-7