Пронько, І. (2024). СПРОБА ОСЯГНУТИ СТАНОВЛЕННЯ АУТИСТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПРАЦІ Ж. ЛАКАНА. Український психоаналітичний журнал, 2(1), 96–107. https://doi.org/10.32782/upj/2024-1-11