Данієлі, Я. (2024). ЧАС: ВІД НЕСКІНЧЕННОСТІ ДО КІНЦЯ, ЯК НАДОВГО?. Український психоаналітичний журнал, 2(1), 56–66. https://doi.org/10.32782/upj/2024-1-7